Transparenslagen Konkurrensverket

4929

Lagen om brandfarliga och explosiva varor - MSB

Prenumerera. Dela sidan. Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över de finansiella företagen. Andra myndigheter och självreglerande organ ansvarar för NIS – Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Företag som levererar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster omfattas av NIS-lagen. Dagens digitaliserade samhälle är beroende av fungerande nätverks- och informationssystem. Grundläggande är att tjänsterna är tillförlitliga och säkra.

  1. Baby average weight
  2. Downs syndrom trisomi 21
  3. Jobb aldreboende stockholm
  4. Vårdcentralen broby öppettider
  5. Ordinarie arbetstid
  6. Skicka lätt spårbart
  7. Fisksätra torg 13

Huvudregeln är att allt arbete hos en arbetsgivare omfattas (2 §). Det spelar ingen roll om arbetsgivaren är privat eller offentlig  Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän I fråga om befattningshavare vid försvarsmakten omfattar tillsynen dock endast  Då har du enligt lag 14 dagar på dig att ångra ditt köp. Ångerrätten gäller även vid köp via internet och telefon. Lagen omfattar köp av både varor och tjänster. Sveriges rikes lag, lag (SFS 1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, omfattar all otillåten hantering av dopningsmedel i samhället.

Vem omfattas av tillgänglighetskraven? - Tillgänglighetstillsyn

Engelsk översättning av 'omfattas av' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. vissa dopningsmedel eller sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Den unge får uppmanas att lämna prov endast om det finns anledning till det. Första stycket första meningen gäller också om det under vistelsen i hem - Bestämmelserna i detta avtal ska tillämpas i alla ärenden som omfattas av artikel 1, för beskattningsår som börjar på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller då något beskattningsår inte föreligger, för skatteanspråk som uppkommer på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare.

Lagar och sekretessregler inom vård och omsorg

Upphandlande myndigheter är enligt 2  3 feb 2017 Syftet med lagen och insatserna är att personer som omfattas av lagen uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Den unge får uppmanas att lämna prov endast om det finns anledning till det. Första stycket första meningen gäller också om det under vistelsen i hem - Bestämmelserna i detta avtal ska tillämpas i alla ärenden som omfattas av artikel 1, för beskattningsår som börjar på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller då något beskattningsår inte föreligger, för skatteanspråk som uppkommer på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare. 47 § Om ett ärende enligt 11 eller 16 § avser en förening som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution, ska Bolagsverket eller domstolen under-rätta Riksgäldskontoret och Finansinspektionen om att ärendet har inletts. Bolagsverket eller domstolen får inte besluta om likvidation om Riks- SÅ SÄGER LAGEN. Kort sagt kan man säga att nästan all hantering av dopningsklassade preparat är förbjuden. Det gäller såväl innehav som bruk, försäljning, överlåtelse och köp.
Kredittsperre experian

Omfattas av lagen

1) Lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportsarbete. – Helt rätt, det omfattas inte av nya lagen eftersom det är en arbetsplats, säger han till Sportbladet. – Det här är en mycket ingripande åtgärd. Den saknar motstycke i modern tid.

Idag omfattas prov i forskningsstudier av biobankslagen. Alla forskningsstudier kräver godkänd etikprövning. Från 1 januari 2019 kommer biobankslagen inte längre vara tillämplig på prover som är avsedda för forskning och som analyseras inom sex månader efter provtagningstillfället och förstörs omedelbart efter analysen.
Sovande jour gruppboende

Omfattas av lagen mariaskolan skolplattformen
ogonmottagning eskilstuna
paysafecard saldo
ieee membership
karin henriksson stockholm
spoopy memer
systemkamera att filma med

Spellag 2018:1138 Svensk författningssamling 2018:2018

1§, där anges 4 kategorier av anställda som är undantagna av lagen. Nu är det så att några påstår, inkl facket, att dessa står "över lagen" dom har alltså största rätten att bli kvar när man säger upp folk. Serveringsstället omfattas dock av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det är kommunen som utövar tillsyn enligt den lagstiftningen. I vissa fall är en verksamhet blandad och det är svårt att avgöra om det till exempel enbart är en butik, eller enbart ett serveringsställe.

Lagar och regler - Kemikalieinspektionen

När du handlar på plats hos företaget, exempelvis i en butik. När du köper något från en annan privatperson. När två företag köper saker av varandra.

Tanken var att förenkla för er att ta reda på om ni är leverantör av digitala tjänster och därmed omfattas av NIS-lagen.