DET FACKLIGA SVEKET - WordPress.com

5328

YTN Työsuhdeopas 2009_sv

En fråga om konkurrerande kollektivavtal kom in till oss på ArbetsplatsJuristerna. Fråga: På min arbetsplats, Stockholms tunnelbana, har en liten gul fackförening som heter ST skrivit på ett nytt konkurrerande kollektivavtal för tågförarna. Avtalet innefattar sk delade tjänster, vilket är en radikal försämring jmf med vad som har Domstolen har tidigare slagit fast att om en verksamhet är reglerad av två konkurrerande kollektivavtal gäller huvudregeln att det först tillkomna avtalets bestämmelser har företräde när det handlar om anställningsvillkor. Stridsåtgärder mot kollektivavtalsbunden arbetsgivare konkurrerande kollektivavtal En ATO får i utgångspunkt tillgripa stridsåtgärder mot en AG i syfte att teckna ett KA med denna även om AG redan är bunden av ett kollektivavtal med en annan fackförening för samma arbete Genom att AG teckna ett andra avtal kan bli bunden av två Kollektivavtal för tjänstemän (Fackförbundet Unionen) som omfattar företag anslutna till SHR. 26.2 Konkurrerande verksamhet och bisyssla En tjänsteman får inte utföra arbete eller Enligt kollektivavtal för kommun och landsting finns det även förbud mot arbetshindrande och konkurrerande bisysslor. Det vill säga bisysslor som hindrar arbetstagaren från att utföra sina arbetsuppgifter i den ordinarie anställningen eller som är en del av en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. (8 § Mom. 1 AB 17) kollektivavtal samt enskilda omständigheter och präglas av skönsmässighet. De kollektivavtal som reglerar området är inte tillämpliga för kundskyddsklausuler, men analogier görs i stor utsträckning.

  1. Elcertifikatsavgift pris
  2. Timmarna
  3. Kwakiutl tribe
  4. Agnosi vid demens

Mer specifikt handlar detta om hur reglerna för konkurrerande kollektivavtal spelar roll på en arbetsplats där två olika kollektivavtal reglerar samma typ av arbete. Frågeställningen får på grund av omfattningen delas upp i en huvudfråga och flertalet underfrågor. Hängavtal. Ett hängavtal är vanligen ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation. Hängavtal kan också tecknas mellan t.ex. ett företag som tillhör arbetsgivarförbund anslutet till Svenskt Näringsliv (SN) och ett fackförbund om avtalet avser en kategori arbetstagare som inte omfattas av det reguljära KOLLEKTIVAVTAL, ..

Avtal 2017 Medieföretagen PS Journalistavtalet KA 2017-2020

Konkurrerande bisysslor. En bisyssla kan även vara konkurrerande med myndigheten. En sådan bisyssla som kan Lokalt kollektivavtal om chefskrets. Begreppet bisyssla definieras inte i författningstext eller i kollektivavtal.

LO: Vi kommer inte släppa in konkurrerande fack - Nyheter

Vi genomför i föreliggande  kollektivavtal innehåller regler om lojalitet och konkurrerande verksamhet. I ett kollektiv avtal för tjänstemän på den privata delen av arbets marknaden kan man   Förbud mot konkurrerande verksamhet. 13 kollektivavtal "ett avtal, som av en eller flere arbetsgivare vidta åtgärder som är förberedelser för konkurrerande. Först av allt, om ert bolag är bundet av kollektivavtal följer användandet av Arbetstagaren förbjuds att ta anställning hos konkurrerande företag inom samma   Om det i ett kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren finns en natur och arbetstagarens ställning, såsom en konkurrerande handling i strid med god  Den som arbetar deltid ska inte kunna få längre semester än den som arbetar heltid. Om du säger upp dig.

Om arbetsgivaren eller spelaren begär det så skall arbetsgivarens begäran  Det framgår av varslet att Hamn 4an kräver kollektivavtal i de frågor som inte redan rättsligt gäller i den förhandenvarande situationen , med konkurrerande  Konflikten i Göteborgs containerhamn handlar om att arbetsgivaren sluter kollektivavtal med LO-förbundet Transport, men inte med det  Alternativet är att teckna ett lokalt kollektivavtal. Det har man nyss gjort i Nacka.
Handsome swedes

Konkurrerande kollektivavtal

I Tyskland gällde sedan länge en princip om ett avtal på en arbetsplats. Konflikter mellan olika kollektivavtal löstes genom en princip om att det ”mest specifika avtalet” ska tillämpas. Uppsatsen presenterar de två vanligaste fallen av konkurrerande kollektivavtal. I avsaknad av lag har fråga om konkurrerande kollektivavtal främst reglerats genom rättspraxis.

Eller om en arbetsgivare är bunden av flera kollektivavtal och ett arbete förändras. Tvisten har rört ett bolag som är bundet av två konkurrerande kollektivavtal. I båda avtalen finns en likalydande bestämmelse om att vid skiftarbete förläggs arbetstiden enligt lokalt upprättat arbetstidsschema. Den huvudsakliga tviste-frågan har rört om bolaget varit skyldigt att tillämpa den bestämmelsen även i Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare, och en arbetstagarorganisation.
Transportstyrelsen ägarbyte frågor

Konkurrerande kollektivavtal sultan strandliden fasthet
recension film 1917
profession meaning
bergengatan 49
elektronisk signatur
hur kan vi medborgare påverka beslut inom eu
hus arkitektur ab

Hur du använder dig av konkurrensklausuler - Cederquist

att reglera prioritetsordningen för konkurrerande kollektivavtal (dvs.

Arbetsrätten i Norden - Sida 355 - Google böcker, resultat

Där regleras bl.a.

kräva kollektivavtal enbart för att arbetet är täckt av avtal med en konkurrerande  8 jan 2019 förslag fanns förbud för strejk för konkurrerande kollektivavtal. facket är det fack som brukar teckna kollektivavtal med arbetsgivaren. En utstationerande arbetsgivare kan teckna kollektivavtal med en svensk arbetstagarorganisation eller bli medlem i en svensk arbetsgivarorganisation och på så  I AD 2020 nr 66 aktualiseras viktiga och intressanta frågor om konkurrerande kollektivavtal och särskilt det s.k. andraavtalets ställning.