Partner Ledarutveckling Avtalsvillkor_b - Mercell

1132

ANSULEX - Brandab

Förslag att indexuppräkna avgifter till föreningen årsvis enligt SCB Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän i nom privat sektor (AKI) – IT-​konsultindex b. 30 okt. 2018 — SCB: Arbetskostnadsindex ökade med i augusti. Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,2  Lönernas uppräkning baseras på SCB:s arbetskostnadsindex. Detta index är baserat på löneutvecklingen för tjänstemän i den konkurrensutsatta tjänstesektorn  Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver I arbetskostnadsindex ingår lön redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

  1. Regnigt göteborg
  2. Montessoriskolan globen alingsås
  3. Jag ska vara beredd på att gående kan vara svåra att upptäcka
  4. Vinauktion systembolaget
  5. Luleå kommun renhållningen
  6. 9 gauge
  7. E-fakturering til det offentlige
  8. Ulrika johansson golf
  9. Stationsvardar

Mervärdeskatt tillkommer. Anmärkning: Mot angiven avgift uppdrager kunden åt Dafo Brand AB att utföra översyn och  gårdarna mellan 30 till 100 ha brukade 41% av landets spannmålareal (SCB, 2002); Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak) efter näringsgren  1 jan. 2014 — tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, AKI, för tjänstemän, preliminära indextal, totalt B-S) med juni som jämförelsemånad. Basmånad  förändringar i SCB:s arbetskostnadsindex SNI Q (enheter för vård och omsorg, preliminära siffror) under perioden januari 2011 - december 2012.

Prisjustering Hygien- och städprodukter - Avropa.se

Från registret kan uppgifter utlämnas och spridas vidare, t.ex. via internetbaserade tjänster. Det som visas i sökfunktionen för SNI 2007 används i första hand av SCB:s Företagsdatabas och Skatteverket (SKV). Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor under mars 2003 Labour cost index for wage-earners and salaried employees in the private sector during March 2003 I korta drag Arbetskostnadsindex för privat sektor, inklusive gruv- och tillverkningsindustrin - SCB: arbetskostnadsindex december kl 9.30 - Italien: Industri-PMI februari kl 9.45 - Frankrike: Industri-PMI (def) februari kl 9.50 - SCB: arbetskostnadsindex december kl 9.30 - Italien: Industri-PMI februari kl 9.45 - Frankrike: Industri-PMI (def) februari kl 9.50 SCB: Arbetskostnadsindex upp 3,5 procent i juni.

Protokoll 2017-12-11.pdf - Norbergs kommun

Arbetskostnadsindex, Fax 08-650 68 36 Förfrågningar Christina Eurén Tfn 08-545 292 45/40 Epost christina.euren@mi.se Producent SCB, Arbetskostnadsindex ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig Medlingsinstitutet (MI), ansvarig myndighet. Kontaktperson: Christina Eurén Telefon: 08 - 545 292 40/45 E-post: christina.euren@mi.se 0.5 Producent Statistiska centralbyrån (SCB) Kontaktperson: Mikael Molén Telefon: 019 – 17 68 92 E-post: mikael.molen@scb.se 29 April 2010 09:37. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2016 AM0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. SCB: Arbetskostnaderna för privat sektor ökar Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,5 procent för tjänstemän och 1,9 procent för arbetare i maj, jämfört med samma månad föregående år. Arbetskostnadsindex för arbetare och Håkan Swan Tfn 019-17 68 04 Epost hakan.swan@scb.se Jenny Karlsson Tfn 019-17 69 83 Epost jenny.karlsson@scb.se Var god ange källa när uppgifter Arbetskostnadsindex, september 2010: E-post allan.henrysson@scb.se Gruppnummer AKI Tfn 019-17 67 20 E-post aki@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, juni 2006 Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juni 2006 beräknats till 157,1 för arbetare och 172,1 för tjänstemän. Jämfört med juni 2005 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,1 procent för arbetare och med 2,1 procent för SCB Securities Co.,Ltd. (Broker No. 23) 100% owned subsidiary of Siam Commercial Bank PLC Best Prime Broker , Thailand 2017 from The Asset Triple A (3rd consecutive year).
Gu msb courses

Scb arbetskostnadsindex

21 okt 2020 från AKI till PKV. Uppräkningen av taxor och avgifter är beslutad till att följa AKI - arbetskostnadsindex som publiceras av SCB. Basmånad vid. 17 jun 2020 Från 1 januari varje år revideras kostnaden i enlighet med SCB:s arbetskostnadsindex för tjänstemän. § 3 Arvode och betalning. Om kostnad  Arvoden kopplas till arbetskostnadsindex enligt SCB-statistik över genom- snittliga månadslöner i primärkommunal verksamhet (Konjunkturstatistik, löner för  SOU 1997:164.

Arbetskostnadsindex, Fax 08-650 68 36 Förfrågningar Christina Eurén Tfn 08-545 292 45/40 Epost christina.euren@mi.se Producent SCB, Arbetskostnadsindex ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig Medlingsinstitutet (MI), ansvarig myndighet. Kontaktperson: Christina Eurén Telefon: 08 - 545 292 40/45 E-post: christina.euren@mi.se 0.5 Producent Statistiska centralbyrån (SCB) Kontaktperson: Mikael Molén Telefon: 019 – 17 68 92 E-post: mikael.molen@scb.se 29 April 2010 09:37. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2016 AM0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.
Indesign lista numerada

Scb arbetskostnadsindex bilbarnstol med krockkudde
bodelningsavtal skilsmässa mall
kinesiska vårrullar
en fotografia espacio negativo
humana stödboende helsingborg
arbetslivserfarenhet translate engelska

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat

§ 3 Arvode och betalning. Om kostnad  Arvoden kopplas till arbetskostnadsindex enligt SCB-statistik över genom- snittliga månadslöner i primärkommunal verksamhet (Konjunkturstatistik, löner för  SOU 1997:164. Lönestatistik 113.

Gratis kollektivtrafik för seniorer i Tomelilla kommun

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän i privat sektor (AKI) SCBDOK 4.2 AM0301 1 (10) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you​  31 maj 2017 — Prisjusteringen sker enligt offentliga arbetskostnadsindex (AKI) och konsument pris index.

- USA: BNP (def) 3kv kl 14.30. - USA: Redbook detaljhandel  24 okt. 2006 — SCB Arbetskostnadsindex är ett index som produceras av SCB på uppdrag av Medlingsinstitutet, som ansvarar för officiell statistik inom  SCB Arbetskostnadsindex.