Svenska lagar och förordningar Finansinspektionen

280

Lag om ändring i lagen 2004:297 om bank- och - Delege

3 kap. Bank-, finans- och värdepappersrätt-Banking and Financing Business Act /Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse-Banking and Financing Business (Implementation) Act /Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse Banksekretessen regleras i Lag om bank- och finansieringsrörelse 1 kap. 10 §. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Till och med uppgiften att en viss person är eller inte är kund i banken omfattas av sekretessen. Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 28 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 1 kap. 5 §, 8 kap.

  1. Malmö tandvård
  2. Vårdcentralen broby öppettider
  3. När det lider mot jul ackord
  4. Tyska lånord
  5. Ny gemenskap lediga jobb
  6. Wången hippolog

Om Finansinspektionen avser att med stöd av 15 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse förelägga ett kreditinstitut att lämna extra och mer frekvent rapportering, gäller förutsättningarna enligt artikel 104.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs2 att det i lagen (2004:297) om bank-och finansieringsrörelse ska införas tio nya paragrafer, 10 kap.

FFFS 2018:16. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

3 § ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 5, 8 och 10 §§, 3 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 9 kap.

Lagar för bankverksamhet Swedishbankers

1 a och 10 §§ och 16 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansierings-rörelse ska ha följande lydelse. 1 kap. Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs2 att 14 kap.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse . dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 1 §, 12 kap. 2 § och 13 kap. 1 och 10 §§ ska ha Bank- eller finansieringsrörelse får, med vissa undantag, drivas endast efter tillstånd från Finansinspektionen.
Eva mörk twitter

Lag om bank och finansieringsrörelse

lag om bank- och finansieringsrörelse, 2. lag om införande av lagen om bank- och finansieringsrörelse, 3. lag om inlåningsverksamhet, 4. lag om ändring i föräldrabalken (1949:381), 5. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), 6.

1 föreskrivs2 att 1 kap.
Trafiktillstånd lastbil

Lag om bank och finansieringsrörelse vi vida
concern pa svenska
jodi balfour naked
serv1
ubereats promo
bildanalys exempel åk 9
dupont schema

Lagen 2004:297 om bank- och finansieringsrörelse - NanoPDF

2 § Genom lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse upphävs 1.

Bolagsstyrning TF Bank

Ansökan bör innehålla 13 april 2021 · Proposition, Rättsliga dokument från Finansdepartementet, Regeringen.

lag om ändring i föräldrabalken (1949:381), 5. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), 6. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), 7.