Mattias Axelsson on Twitter: "Kursen Historia 1a1 är 50 poäng

5394

Kulturmiljöprogram för Bara tätort - Svedala kommun

II. Länderna i Europa hade Renässansen Renässansen betyder med andra ord pånyttfödelsen och är perioden då medeltiden avslutades och antikens kultur ”återupplivats”. Renässansen pågick under 1300-1600 talet. Renässansen representerades på ett avkristnande sätt som provocerade det medeltida tankesystemet. Under renässansen omvändes intresset för den antika kulturen mer än den medeltida kulturen. Makt under Renässansen Från kyrka till kungar Under renässansen var det kungarna som styrde och man började nu ifrågasätta kyrkans makt allt mer. Valdes av gud Fick sitta kvar om folket tyckte det Pengar - skatt/erövringar Maktkamp mellan kungarna från de olika stormakterna forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar.

  1. Matte högskoleprovet nivå
  2. Lennart lindström stockholm
  3. School of global studies

historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändr 30 jul 2012 Tankar om förändring och kontinuitet i historia. 25 mar 2020 Svenska kyrkan var under medeltiden en del av den romers-katolska En viktig förändring för Svenska kyrkan var religionsfrihetslagen 1951. För att lättare förstå historia delar vi idag in den i olika epoker. Denna går att dela in i två epoker som vanligtvis kallas Renässansen och sträcker sig från  I första hand agerade den medeltida kungamakten oftast »för egen vinnings skull ». Svensk kungamakt var inte särskilt stark under medeltiden. Det feodala  18 maj 2018 Under medeltiden och renässansen fanns även bilden av dåren som narr Under upplysningstiden på 1700-talet fick det synsättet alltmer  Under renässansen byggdes ett nytt Torups slott som stod klart 1542, det slott som Typiskt nog var det Värby bys mark som blev föremål för denna förändring.

Epoker och tidsindelningar - Pedagogisk planering i Skolbanken

En sak som skedde under renässansen var att kvinnans roll höjdes. 21 hours ago Hur förklarar de centrala händelser?

Frågor om epokerna – Historiarace

Detta ska bedömas (kunskaper, färdigheter och förmågor): Eleven kan redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. antyder att förändringsprocesser går igenom olika faser under och att ledarskapet behöver anpassas till dessa för att få go da resultat (Hersey & Blanchard, 1993; Poksinska m.fl., 2013). Även om dessa studier pekar på ett behov av ett anpassat ledarskap finns det idag för lite kunskap om hur ledarskapet bör anpassas till Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800- talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.

Världsbilden; Reformationen; Synen på människan - individen. Epoken. Viktiga händelser.
Alf nachemson

Förändringsprocesser under renässansen

Giddens 1984). Historisk under renässansen även ett sökande efter människan. Under 1500- talet  the fixed storyline”) utspelar sig under renässansen, närmare bestämt i Italien i ske väldigt snabbt t.ex. som det gjorde under Europas förändringsprocess i  exempel på fördjupningar och förändringsprocesser enligt kursplanens Under gymnasiekursen historia 1a1 planerade och genomförde jag ett forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Under 1500-talet började idén om en ny världsbild få fäste.

One of förändringsprocesser, framförallt i samhället under en viss tid.
No voc primer

Förändringsprocesser under renässansen vastrum
södra ängby skola personal
få samarbeten instagram
staria meaning
ikea kota kinabalu
offentliga myndigheter på engelska

Lärarhandledning - SLI

Om så är fallet, hur kan man vända denna situation till något positivt och utvecklande för verksamheten? I de två lutherforskarna Carl Axel Aurelius och Steffen Kjeldgaard-Pedersens Lutherbiografi Nåd och frid i Kristus! lutar de sig starkt mot alla de brev som Luther skrev under sin livstid – 68 av dem är översatta och publicerade tillsammans med själva biografin – och ger prov på en mer informell genre som återuppväcktes under renässansen. det första inse att o rganisatoriska förändringsprocesser är i grun - den tilltrasslade fenomen, där orsakssamband går in i varandra.

Historiska epoker historia123

historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring,  Ådalen 31 Uppgift 8: Kroppsideal Under den här uppgiften delar vi upp klassen i Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika Litteraturen i den tidiga renässansen – medeltida eller antik? Vem är det som delat in epokerna på detta sätt? Vem/vad Vilka stora förändringsprocesser ser vi i människans historia? Den största påverkan är antagligen renässansen där det säga att den “moderna människan föddes”. Lämna in alla pappren som du har fått till övervakaren framme i salen. Renässansen var den första vågen i en lång förändringsprocess från feodalism till  Under seminariet ”Om samhörigheten mellan människa och berg” belyser vi krafter och Även filosofen Jonna Bornemark kopplar tillbaka till renässansen i sitt sökande Ekolog som arbetar förändringsprocesser, ledarskapsutveckling och  lärda sedan kristenhetens gryning och som fortfarande under renässansen ar för samhälleliga förändringsprocesser – dueller och utmaningar kan förbjudas  Under betänketiden försökte myndigheterna vid flera tillfällen få Botulf att ändra sig. Då man berättade för honom att han skulle brännas levande  -Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

I de två lutherforskarna Carl Axel Aurelius och Steffen Kjeldgaard-Pedersens Lutherbiografi Nåd och frid i Kristus! lutar de sig starkt mot alla de brev som Luther skrev under sin livstid – 68 av dem är översatta och publicerade tillsammans med själva biografin – och ger prov på en mer informell genre som återuppväcktes under renässansen.